<?php ///// PHP-LOMAKKEENPOSTITTAJA (C) NETTIHOTELLI.FI /////
// Aseta lomakkeen kohdeosoite ja otsikko sekä halutessasi määrittele
// kiitos- ja virheisivut ja aktivoi poistamalla // -kommentit:
$osoite = "oma@sahkopostiosoitteesi.com";$kiitossivu="";$virhesivu="";
$otsikko = "Palautelomake kotisivulta ".$_SERVER['SERVER_NAME'];
//$kiitossivu = "http://www.omadomain.com/kiitos.html";
//$virhesivu = "http://www.omadomain.com/virhe.html";
$merkisto = "UTF-8";

$viesti = array(
// Aseta seuraavaan väliin haluamaasi järjestykseen lomakkeella
// määrittelemäsi kenttien name-arvot sekä onko niiden täyttäminen
// lomakkeella pakollista vai ei. Lisää tarvittaessa uusia vapaasti
// valittavassa järjestyksessä. Pidä kuitenkin nimi ja email -kentät
// samannimisinä jotta scripti toimii oikein:
//
"nimi" => "pakollinen", // <- Älä vaihda nimeä "nimi"
"email" => "ei pakollinen", // <- Älä vaihda nimeä "email"
"viesti" => "pakollinen",
);

////////// Älä muuta mitään tämän kohdan jälkeen!! //////////
$posti=null;$virhesivu=null;$viestiarvot=array();
foreach ($viesti as $kentta => $arvo){ array_push ($viestiarvot,
$_POST[$kentta]);} $i=0; $puuttuu=""; foreach ($viesti as
$kentta => $arvo) { if ($viesti[$kentta]=="pakollinen"
&& empty($viestiarvot[$i])) {$puuttuu.="$kentta, ";}
$posti .= "[".strtoupper($kentta)."]: ".$viestiarvot[$i]."\n\n";
if ($kentta=="email") {if (empty($viestiarvot[$i])){
$lahettajanemail="ei@sahkopostiosoitetta.com";
$posti .= "----\r\n(HUOM! Lähettäjä ei ole ilmoittanut
sähköpostiosoitetta, joten et voi vastata tähän viestiin.)
\r\n-----\r\n\r\n";}else{$lahettajanemail=$viestiarvot[$i];};};$i++;}
if (!empty($puuttuu)) {if ($virhesivu) {header("Location: ".$virhesivu)
;die;}else{die("Oho! Unohdit täyttää kohdat: <b>".substr_replace
($puuttuu,"",-2)."</b>. Ole hyvä ja täytä kaikki vaadittavat kentät.
&raquo;&nbsp; <a href='javascript: history.go(-1)'>Takaisin</a>");};}
mail ($osoite, $otsikko, $posti, "From: ".$lahettajanemail.
"\r\nMIME-Version: 1.0\r\nContent-Type: text/plain; charset=".$merkisto."\n", "-f".$osoite);
if ($kiitossivu) {header("Location: ".$kiitossivu);} else { echo
"Kiitos palautteestasi mikä on vastaanotettu!
&raquo;&nbsp; <a href='/'>Etusivulle</a>";};
//// Älä lisää tyhjiä rivinvaihtoja tiedoston loppuun!!! ///
?>