Tomcat / Java -sovellusten asentaminen

Mikäli käytössäsi on webhotellipalvelu (esimerkiksi Lukaali 3 GB tai Palatsi 4 GB) johon kuuluu Tomcat/Java-tuki, voit lisätä palvelintilaasi webhotellipalveluusi kuuluvan määrän Java-sovelluksia. Voit myös ostaa Tomcat/Java-tuen lisäpalveluna webhotellipakettiisi (vain Sviitti 2 GB) tai haluamasi määrän lisää ajo-oikeuksia useammille Java-sovelluksille (Lukaali 3 GB).

Java-sovellusten asentaminen tapahtuu näppärästi hallintapaneelin kautta ja sovellusten tulee olla .WAR (Web Archive Format) -muotoisia. Asentaminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Valitse hallintapaneelissa oma verkko-osoitteesi
 2. Klikkaa Tomcat-ikonia ja valitse 'Lisää uusi www-sovellus'
 3. Valitse asennettava .war-päätteinen sovellusarkisto kovalevyltäsi ja paina OK.
 4. Kytke ohjelma päälle valitsemalla se Tomcat www-sovellukset -listalta ja klikkaamalla 'Salli'.

Asennetun ohjelman sijaintipolku löytyy klikkaamalla ohjelman linkkiä (muotoa esim. http://omadomainisi.com:9080/javasovelluksennimi/)

Java-sovellusten yhteesopivuus ja konfigurointi

Kaikki lataamasi sovellukset tulee paketoida siis .war-sovelluspaketeiksi, jotka asennetaan palvelimelle Plesk-hallintapaneelin Tomcat-moduulin kautta. Java-ohjelman tulee täyttää seuraavat yhteensopivuusvaatimukset:

 • Tomcat 7.0
 • Java Runtime Environment (JRE) 6
 • MySQL 5.5
 • Java-ohjelmistojen asennus ja käynnistys ainoastaan .WAR-paketeista Plesk-hallintapaneelista
  Tomcatin uudelleenkäynnistys tai Tomcatin logitiedostoihin pääsy ei ole mahdollista asiakkaan toimesta.
 • Tomcat/Java-ympäristöön liittyvä Nettihotellin tarjoama asiakastuki on rajoitettua - palvelu tarjotaan niillä periaatteilla ja asetuksilla, jotka Parallels on Plesk-hallintapaneeliohjelmistonsa ohessa asettanut. Emme valitettavasti voi tehdä esimerkiksi asiakaskohtaisia asetusmukautuksia Tomcatiin.

Java-sovelluksen kirjoitusoikeudet

Tomcat purkaa ja tallentaa Java-sovellukset palvelimelle seuraavaan hakemistoon:

/var/lib/tomcat6/work/PSA/asiakkaandomain.com/sovelluksennimi/

Ladattava .war-paketti tulee olla muodossa, jossa sen hakemistopolut (esimerkiksi datan tallentaminen tekstitiedostoihin) on määritelty edellä olevan polun mukaiseksi. Mikäli esimerkiksi domainisi on yritys.fi ja Java-sovelluksesi nimi scripta.war ja kyseinen sovellus haluaa tallentaa ja lukea dataa tiedot.txt -nimisestä tekstitiedostosta, hakemistopolku sovelluksen kautta hallittavaan tiedostoon tulee olla muodossa:

/var/lib/tomcat6/work/PSA/yritys.fi/scripta/tiedot.txt

Koska itse sovellus ja sen tallentamat tiedostot sijaitsevat käyttäjän oman kotihakemiston ulkopuolella, ei näihin tiedostoihin ole pääsyä FTP-yhteydellä tai SSH shell yhteyden kautta, vaan ainoa loppukäyttäjän tapa luoda, poistaa ja käsitellä kyseisiä tietoja on Java-sovelluskomentojen kautta.

Erikoistapauksessa voimme sallia Tomcatin asetuksista kirjoitusoikeuden myös omaan kotisivuhakemistoon, mutta tätä tulee pyytää erikseen ja perustellusti. Ratkaisu on myös sikäli hankala, sillä oikeus voidaan sallia vain tietyn nimiselle sovellukselle ja sovelluksen lopullinen nimi tulee tietää etukäteen. Suosittelemme siksi rakentamaan Java-sovelluksen siten, että sen kaikki tarvittava tiedostonhallinta voi tapahtua sovelluksen itsensä kautta.

Tomcatin logitiedostot

Tomcatin logitiedostoihin ei ole toistaiseksi pääsyä loppukäyttäjällä, vaan ainoastaan palvelimen ylläpito voi tarkastella niitä. Voit kuitenkin nähdä osan tarvitsemistasi tapahtumalogeista myös Java-sovellusten ajoon liittyen omalta hallintapaneelintunnukseltasi palvelimen logeja tarkastelemalla - valitse kohta: 'Kotisivutila & verkkotunnukset' -> '(klikkaa verkkotunnusnimeä)' -> 'Lokitiedostot' ja klikkaamalla tämän jälkeen haluttuja logitiedostojen nimiä, esim. access.log ja error.log. Logitiedostot löytyvät kahden kuluneen viikon ajalta.

Tomcatin uudelleenkäynnistäminen

Loppuasiakkaan ei tarvitse huolehtia Tomcat-prosessin uudelleenkäynnistämisestä. Prosessi käynnistyy uudelleen automaattisesti aina kun uusi Tomcat-sovellus ladataan Plesk-hallintapaneelin kautta.

Takaisin Lue lisää